Korisnički panel
 

Uslovi korišćenja

1. OSNOVNA PRAVILA

 

 • 1.1 Ukoliko izaberete da koristite pobjeda.arhiva.me (kolektivno, „Usluge“), složit ćete se da poštujete sve uslove usluga između Vas i kompanija Arhimed i Nova pobjeda.
 • 1.2 Zadržavamo pravo da možemo promijeniti, dodati ili ukloniti dijelove ovih Uslova korišćenja u bilo koje vrijeme, koji će stupiti na snagu odmah nakon objavljivanja. Vaša je odgovornost da pregledate ove Uslove prije svakog korišćenja sajta i nastavljanjem korišćenja, saglasni ste sa mogućim izmjenama.
 • 1.3 Arhimed d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uslova i pravila. Sve promjene primijenit će se na korišćenje pobjeda.arhiva.me stranica. Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.
 • 1.4 Usluge koje Vam pruža pobjeda.arhiva.me internet prodavnica ne uključuje troškove koje snosite koristeći računarsku opremu i usluge za pristup našim stranicama. Arhimed d.o.o. nije odgovoran za troškove telefona, internet saobraćaja ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.
 • 1.5 Iako Vam Arhimed d.o.o. nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, Arhimed d.o.o. ne može garantovati da će usluge na pobjeda.arhiva.me odgovarati Vašim potrebama. Arhimed d.o.o. takođe ne može garantovati da će usluga biti bez grešaka. Ukoliko dođe do greške, molimo Vas da je prijavite našem Kontakt centru +382 (20) 240 077  ili na e-mail [email protected] kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.

2. SADRŽAJ USLUGA

 

 • 2.1 Sadržaj Usluga, uključujući i Sajt, namenjen je Vašoj ličnoj, nekomercijalnoj upotrebi. Svi materijali objavljeni u Uslovima (uključujući, ali ne ograničavajući se na članke vijesti, fotografije, slike, ilustracije, audio snimke i video snimke, nazvane „sadržaji“) zaštićeni su autorskim pravima, ali su u vlasništvu ili kontroli Nove pobjede ili strane koja je dobavljač sadržaja – Arhimed d.o.o. Pridržavaćete se svih dodatnih obaveštenja o autorskim pravima, informacija ili ograničenja.
 • 2.2 Možete da preuzmete ili kopirate sadržaj i druge preuzete predmete prikazane na sajtu samo za ličnu upotrebu, pod uslovom da zadržite sva autorska prava i druga obaveštenja sadržana u njemu. Kopiranje ili čuvanje bilo kog sadržaja, distribucija, stvaranje novih radova, osim za ličnu upotrebu je izričito zabranjeno bez prethodnog pismenog odobrenja Arhimed d.o.o. ili nosioca autorskih prava identifikovanog u napomeni o autorskim pravima sadržanim u sadržaju.
 • 2.3 U slučaju korišćenja podataka u naučno istraživačke svrhe, potrebno je naglasiti izvor, kao i poslati kopiju rada na mail adresu, kako bi se isti mogao objaviti na web strani, dio Naučno-istraživački radovi koji su koristili medijski arhiv kao izvor podataka.
  Ovaj čin predstavlja afirmaciju akademskog integriteta.
 • 2.4 Arhimed d.o.o. neće biti odgovoran za bilo kakva kašnjenja, netačnosti, greške ili propuste u bilo kom takvom sadržaju ili pri prenosu ili isporuci cijelog ili bilo kog dijela tog dijela ili za bilo kakvu štetu koja nastane iz nje.
 • 2.5 Arhimed d.o.o.  ne odgovara za kvalitet i moguća oštećenja arhiviranog sadržaja, niti greške nastale pretragom po ključnoj riječi, a nastale usljed oštećenja tokom vremena originala koji su digitalizovani

3. REGISTRACIJA

 

 • 3.1 Svaka registracija je samo za jednog korisnika. Nije vam dozvoljeno da podijelite svoje prijavne podatke ili da dajte svoje prijavne podatke nekome drugom. Mi Vam možemo otkazati ili obustaviti pristup uslugama ako dijelite svoje prijavne povlastice. Vi ste odgovorni za održavanje povjerljivosti vaše lozinke. Isto tako ne smijete se prijavljivati u tuđe ime.

4. PRETPLATA

 

 • 4.1 Pretplata predstavlja aktivaciju dodatnih funkcionalnosti sajta i pristupa sadržaju zasnovana na vremenskom ograničenju, detaljnije definisanih na strani Pretplata 
 • 4.2 Samo u slučaju ponovne aktivacije pretplatničkog naloga, ranije pregledani brojevi biće dostupni u sekciji Moja arhiva. Nakon isteka vremenskog perioda ili broja novinskih brojeva na koji ste pretplaćeni, moći ćete nastaviti pregledati naslovne strane.

5. PLAĆANJE

 

 • 5.1 Uplatom na žiro račun
  Da bi uplata na žiro račun bila uredno izvršena potrebni su Vam sljedeći podaci:

   • uplatioc: ime i prezime korisnika naloga sa adresom stanovanja
   • svrha uplate: mjesečna pretplata (navesti broj narudžbine*)
   • primatelj: Arhimed d.o.o.
   • transakcijski račun: 520-10614-49, Hipotekarna banka AD Podgorica

  *Nakon izvšene narudžbine na sistemu dobićete detaljne instrukcije za plaćanje sa brojem naružbine. Pretplata je aktivna nakon slanja dokaza o uplati i odobrenja od strane Arhimed administracije.

 • 5.2 Uplatom putem bankovne doznake na devizni račun za uplate iz inostranstva
  Da bi uplata na devizni račun agencije bila uredno izvršena potrebni su Vam sljedeći podaci:

   • uplatioc: ime i prezime korisnika naloga sa adresom stanovanja
   • Bankovne instrukcije za plaćanje na žiro račun agencije:
    preuzmite „file“ u PDF formatu: Bankovne instrukcije za placanje.pdf
   • svrha uplate: mjesečna pretplata (navesti broj narudžbine*)

  Važna napomena: Ukupne troškove transfera novca plaća kupac. Arhimed doo ne prihvata bilo kakve troškove nastale transferom novca. Troškove banke pošiljaoca i banke primaoca snosi korisnik tj pretplatnik u cjelosti.
  Pretplata je aktivna nakon slanja dokaza o uplati i odobrenja od strane Arhimed administracije.

 • 5.3 On-line plaćanje kreditnom karticom
  Plaćanje proizvoda na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama – VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i Hipotekarna banka doo i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena-Transkacija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od kompletiranja Vaše porudžbine, ta porudžbenica će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana , novac rezervisan na Vašem računu se oslobadja i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje vezano za njih.Provjerite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.
 • 5.3.1 Povraćaj sredstava u slučaju uplate na žiro račun
  U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio uplatom na žiro račun, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši uplatom na žiro račun koji će biti dostavljen u zahtjevu za povraćaj.
 • 5.3.2 Povraćaj sredstava u slučaju plaćanja karticom
  U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
 • 5.4 Sigurnost plaćanja
  Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.
  3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce – AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.
  PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.
 • 5.5 Izjava o konverziji plaćanja
  Sva plaćanja će biti obavljena u eurima ( € ). Ukoliko se plaćanje obavlja platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, iznos transakcije će biti konvertovan u lokalnu valutu korisnika kartice, prema kursu karticnih kuca Visa/Mastercard.

6. ISPORUKA

 

 • 6.1  Kod plaćanja karticom objašenjenog u stavci 5.3  ovih uslova korišćenja, isporuka odnosno aktivacija korisiničke pretplate predstavlja automatizovani proces, na taj način da nakon uspješno izvršenog plaćanja korisniku plaćena pretplata postaje dostupna za korišćenje.
 • 6.2 Kod plaćanja uplatom na bankovni račun objašenjenog u stavci 5.1 te 5.2 ovih uslova korišćenja, isporuka odnosno aktivacija korisničke pretplate se vrši na taj način da nakon izvšene pretplate korisnik je dužan poslati dokaz o uplati na email [email protected]. Arhimed d.o.o. se obavezuje da u roku od 24h za direktne uplate na žiro račun, te 72h za uplate na devizni račun iz inostranstva, izvrši aktivaciju naloga.

7. Reklamacija

 

 • 7.1 Arhimed d.o.o. se obavezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na strani Pretplata. U slučaju tehničke neispravnosti, kupac je dužan reklamirati proizvod u roku od 4 (četiri) radna dana. Nakon što reklamira tehničku neispravnost Arhimed d.o.o. u roku od 3(tri) radna dana poslati kupcu odgovor o nastalom tehničkom problemu i obezbijediti produženje trajanja pretplate u vremenskom roku trajanja tehničkog problema, bez ikakve naknade. U slučaju gore navedenog kupac nema pravo tražiti povrat novca ili zamjenu pretplate, već isključivo produženje iste.
 • 7.2 Prodavac nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obaveze koje se nalaze u domenu internet provajdera ili ostalih trećih lica.
 • 7.3 Ako kupac ne bude u mogućnosti obaviti pregled duže od 24h zbog tehničkih problema uzrokovanih na serveru ovog servisa, Arhimed d.o.o. se obvezuje produžiti nalog u trajanju tehničkog problema.
 • 7.4 U slučaju da kupac ne može koristiti pretplatu, a tehnički problemi nisu vezani za Arhimed d.o.o. već su uzrokovani od strane kupca, operatera ili treće osobe, Arhimed do.o.ne snosi nikakvu odgovornost i nije dužan kupcu omogućiti produženje ili ponovnu aktivaciju pretplate bez naknade.
 • 7.5 Kupac je u roku predviđenim pretplatom dužan iskoristiti istu, nakon toga više neće moći , bez obzira što je izvršio uplatu. U ovom slučaju kupac se odriče bilo kakve reklamacije.
 • 7.6 Samo u slučaju ponovne aktivacije pretplatničkog naloga, ranije pregledani brojevi biće dostupni u sekciji Moja arhiva. Nakon isteka vremenskog perioda ili broja novinskih brojeva na koji ste pretplaćeni, moći ćete nastaviti pregledati naslovne strane.

8. Otkazivanje usluge

 

 • 8.1  Ako je bilo koje od ovih pravila ili bilo kojih budućih promjena neprihvatljiva za vas, možete otkaziti članarinu slanjem na email: [email protected]