Korisnički panel
 

Blog

Crnogorski turizam u Jugoslaviji

Zahvaljujući digitalizaciji Pobjede, donosimo vam zanimljive članke o turističkoj sezoni 1963. godine na južnom Jadranu.

Lipska pećina 1963. godine nije bila valorizovana, pa su posjetioci komentarisali da je neophodno uvodjenje rasvjete i promocija radi povećanja broja posjetilaca.

 

Rekordna posjeta turista na primorju u junu 1963. godine bila je iznenadjujuća, a turisti su odsjedali u hotelima Jadran, Galeb, Republika, odmaralištima i kampovima. Zanimljiva je bilo tradicionalna priredba izbor “mis kampova” na južnom Jadranu.

 

U Ulcinju je organizovana manifestacija Noć sa ribarima, gdje su turisti imali priliku da odu sa ribarima u ribolov, ili da ostanu na plaži sa udicama. Točilo se vino i svirala se gitara.

 

Pobjeda je objavljivala i neke od zanimljivh događaja koji su nepovoljno uticali na turističku sezonu:

 

Sredinom juna na primorju je boravilo 2.100 inostranih gostiju, a plenum Turističkog saveza Crne Gore razmatrao je odluku da seza turističku propagandu obezbijedi više sredstava.

 

Pobjeda je pisala i o problemu nepostojanja natpisa ispred interesantnih mjesta koja bi zanimali turiste, uključujući spomenike, Njegoševu rodnu kuću, istorijska mjesta itd.

 

Kritikovano je radno vrijeme muzeja u Crnoj Gori (07-14h), koji su pritom bili zatvoreni nedjeljom, tako da turisti koji su dolazili nisu mogli da ih obiđu.

 

Jakov Papić, diplomirani agronom