Korisnički panel
 

Naučno-istraživački radovi

U slučaju korišćenja podataka u naučno istraživačke svrhe (naučni rad, diplomski rad….), potrebno je naglasiti izvor, kao i poslati kopiju rada na mail adresu, kako bi se isti mogao objaviti na web strani, dio Naučno-istraživački radovi koji su koristili medijski arhiv kao izvor podataka. Ovaj čin predstavlja afirmaciju akademskog integriteta.