Korisnički panel
 

O nama

30 godina Pobjede kroz Arhimed – Pobjeda dostupna za sve

Kroz projekte ZZZCG-a za stručno osposobljavanje osoba sa invaliditetom i kroz pojedinačne investicije kompanija Arhimed d.o.o. i Nova pobjeda d.o.o. u periodu od 2015. godine do danas digitalizovan je sadržaj od 1944. godine do 1974. godine, i smješten u informacioni sistem Arhimed, s tim što je sadržaj od 1944. godine zaključno sa 1947. u potpunosti i transkribovan i omogućena napredna pretraga.

DIGITALIZOVANI SADRŽAJ0%
POTPUNO TRANSKRIBOVAN SADRŽAJ0%
SADRŽAJ U PROCESU DIGITALIZACIJE0%

Ovim projektom zamišljeno je “30 godina Pobjede kroz Arhimed – Pobjeda dostupna za sve” da se prvi brojevi Pobjede, od 1944. godine do 1974. godine predstave široj javnosti i da naslovne strane budu dostupne novinarima, istraživačima, studentima BESPLATNO.
Dolaskom digitalnih tehnologija omogućene su nam sasvim nove perspektive. U skladu sa svim ovim promjenama, otvara se potreba za očuvanjem starih izdanja novina i njihovom online dostupnošću. Digitalizacija nam obezbjeđuje zaštitu starih originala, tako što omogućava digitalni pristup njegovoj kopiji i  čuvanje svih izdanja najstarijeg aktivnog medija publikovanog u Crnoj Gori.

Kompanija Arhimed DOO, koja je partner na projektu, vlasnik je prve privatne digitalizovane arhive medijskih sadržaja i posjeduje u svojoj bazi sva izdanja svih novina na teritoriji Crne Gore počev od 2006. godine do danas.

Realizacija projekta zahtijevala je i angažman 16 lica sa invaliditetom, koja su u trajanju od tri mjeseca učestvovala u raznim obukama koje su im omogućile unapređenje znanja, sticanje novih vještina, socijalnu integraciju, osposobljavanje za određeno radno mjesto. Nakon tog perioda sva lica koja su se izdvojila svojim radom i zalaganjem su angažovana na devetomjesečnoj izradi projekta, a neki od njih angažovani u i danas u Arhimed d.o.o. ili Nova pobjeda d.o.o.

53

GODINE

4

HILJADE IZDANJA

58

HILJADA STRANA

348

HILJADA TEKSTOVA

Ukoliko imate pitanja vezano za naše usluge ili vam je potrebna pomoć